Izo (2004)/ The Fountain (2006)
Takashi Miike Versus (3): Darren Aronofsky

Izo

De legende van The Wandering Jew is een religieus geïnspireerd verhaal dat vaker terugkeert in literatuur en kunst. De legende kent een ongelukkige ondertoon toen de Nazi’s deze leende voor hun antisemitische propagandafilm Der ewige Jude (1940). De legende kent inderdaad antisemitische tendensen, maar belangrijker is de thematiek van onsterfelijkheid. Wanneer bij de kruisiging van Jezus een Joodse man Jezus bespot vervloekt Jezus hem. Hij zal eeuwig over de aarde ronddolen, totdat Jezus terugkeert op aarde. Onsterfelijkheid als een vloek van religieuze aard blijkt een thema dat, ondanks dat beide films niet letterlijk gaan over The Wandering Jew, terugkeert in zowel The Fountain (2006), van Darren Aronofsky, als Izo (2004), de double-bill van deze week.

Reïncarnatie als onsterfelijkheid

Izo gaat over de Samurai Izo Okada die na zijn kruisiging (!) zweert wraak te nemen op de verantwoordelijken en constant reïncarneert in een eindeloze spiraal van gewelddadige afslachtingen, tot hij uiteindelijk bij God/Satan op het matje komt om deze ook om het leven te brengen. The Fountain gaat over een man genaamd Tommy Creo, die al dan niet een reïncarnatie is van een conquistador over wie zijn doodzieke vrouw aan het schrijven is. Hij probeert zijn vrouw te genezen met de zoektocht naar een geneeskrachtige plant die het eeuwig leven geeft. In de verre toekomst zien we een andere incarnatie van Tommy Creo die bezit over een soort Bijbelse boom des levens. De verhalen van de conquistador, die zoekt naar de boom des levens, Tommy Creo, die zoekt naar de boom des levens en de toekomstige ruimtereiziger, die bezit over een boom des levens, komen allemaal bij elkaar in een soort vorm van onsterfelijke reïncarnatie.

Reïncarnatie als vorm van onsterfelijkheid, waarbij de ziel gedoemd is om constant dezelfde gebeurtenissen te herhalen in verschillende tijdperken. Dat is in wezen de samenvatting van beide films. De oorsprong en uiteindelijke boodschap van de onsterfelijkheid verschilt alleen enorm in beide films. Izo is een aanklacht tegen de herhalende geschiedenis van geweld, onderstreept door beelden van oorlogen en een Japanse protestzanger die zingt over de gewelddadige aard van de mens. The Fountain is een ode aan de liefde en de onsterfelijkheid van deze liefde. De toekomstversie van Tommy Creo kan eeuwig doorleven doordat de boom gevoed wordt door het lichaam van zijn dode vrouw. Zijn liefde voor haar, en samen met haar herboren worden in een supernova, is het doel wat in alle verhaallijnen doorloopt.

The Fountain

Tegenpolen: Goed vs. kwaad, liefde vs. haat, Takashi Miike vs. Darren Aronofsky

Izo is in alles de tegenhanger van The Fountain. Het is waar dat beiden christelijke (boom des levens in The Fountain, kruisiging en slang in Izo) en boeddhistische (reïncarnatie als mens, dier of plant) symboliek combineren, maar waar The Fountain een heilzame ode is aan de liefde, religie en kunst, daar is Izo anti-liefde, anti-religie, anti-regering en maatschappijkritisch. Izo toont dat reïncarnatie wordt ingegeven door geweld en de rot in de samenleving. Terwijl Izo probeert wraak te nemen verandert hij steeds meer in een monster waarbij hij onschuldige mensen dood om zijn doel te bereiken. Er is geen hoop, geen liefde en de samenleving is net als Izo doordrenkt van de menselijke kwaadaardigheid. In The Fountain is eeuwig leven ook een soort van vloek, maar Tommy redt het doordat hij hoop krijgt vanuit de goedheid van de mens en zijn vrouw.

Monnik Vs. Vampier

Het verschil tussen beide films wordt duidelijk door de laatste fase van zowel Tommy als Izo. Waar Tommy uiteindelijk eindigt als een monnik, ondanks de misdaden van de Inquisitie in zijn eerste incarnatie, daar eindigt Izo als vampier. Eeuwig leven is voor Tommy te bereiken door meditatie, en is een hogere staat van bewustzijn. Eeuwig leven is voor Izo een vloek, waarbij hij steeds meer geleid wordt door zijn oerinstincten en bloeddorst. Oftewel het verschil tussen de eeuwige optimist en de eeuwige pessimist.


Onderwerpen: , , , , , , ,


Reageer op dit artikel