Poëzienema

De top tien van Salon Indien
Onze favorieten uit de poëtische cinema

Ganja & Hess (1973)
Ongrijpbare cultfilm dankzij poëtische stijl

De curve van Malick
Over de grenzen van poëtische cinema

Poëtische cinema als auditieve ervaring
The Thin Red Line (1998) en zijn voorgangers

Knight of Cups (2015)
De ondraaglijke leegheid van het bestaan

De overbruggende poëzie van Robert Lepage
Cinema als gedeelde droomwereld.

Een zoektocht naar poëtische grenzen
Wanneer regisseurs zich als dichters gedragen