Contact

Hoewel je onder elk artikel en op het forum jouw opmerkingen, vragen en klachten al kunt laten horen, hebben we ook een mailadres waar je ons kunt bereiken.

  • Je hebt een film gezien waar wij nog nooit over hebben geschreven en je wilt ons daar op attenderen.
  • Je wilt zelf iets zeggen over die film of over dat onderwerp.
  • Je werkt voor een uitgever van filmgerelateerde producten en wilt dat wij hier iets over schrijven.
  • Je ziet dat wij een themamaand opzetten rondom jouw favoriete onderwerp en je wilt daaraan meehelpen in vorm van een artikel, illustratie of interview.
  • Je ondervindt problemen tijdens het bezoeken van onze website en wilt ons daar op wijzen.
  • Je hebt een prangende vraag die zo spoedig mogelijk beantwoord moet worden.

Mail ons dan via contact@salonindien.nl en wij zullen jouw vraag, opmerking of artikel zo snel mogelijk in behandeling nemen.