Jacques Demy

Dit is het archief van alle artikelen met het onderwerp 'Jacques Demy'.

Une aussi longue absence (1961)
Een onterecht vergeten Nouvelle Vague-film

Zuurstokkleurtjes & (on)gewenste zwangerschappen
Une Femme est une Femme (1961) en Les Parapluies de Cherbourg (1964)